Kontaktirajte nas

Ukoliko imate neka pitanja ili žalbe, molimo da nas kontaktirate:

GlaxoSmithKline Export Ltd.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Srbija

tel: +381 11 31 05 700
fax: +381 11 31 05 799

e-mail: serbia_info@gsk.com