Informacije o Cookie-fajlovima za korisnike

Kao i najveći broj drugih kompanija, i GlaxoSmithKline kompanija koristi "cookies"-fajlove da bi što bolje izašla u susret posetiocima našeg vebsajta.

Cookies-fajlovi su mali fajlovi koji se sastoje od niza slova i brojeva koje na Vaš kompjuter postavljaju serveri veb-stranice. Oni omogućavaju vlasniku vebsajta da Vas prepozna u moru drugih korisnika vebsajta. Cookies-fajlovi nisu izvršni kao kodovi i ne koriste se za prenošenje virusa; oni nam ne omogućavaju pristup Vašem hard-drajvu. Ne možemo da čitamo ni jednu informaciju na Vašem hard-drajvu, čak i ako na njemu pohranimo cookies-fajlove.

Podaci koji se generišu preko cookies-fajlova na vebsajtovima GlaxoSmithKline kompanije mogu se koristiti za različite svrhe, uključujući i sledeće:

Izričito neophodni:
Ovi cookies-fajlovi su suštinski bitni kako biste mogli da se "krećete" po sajtu i koristite njegove karakteristike, kao što su pristupanje bezbednim zonama vebsajta i čuvanje stavki u korpi za kupovinu.
Performansa:
Ovi cookies-fajlovi sakupljaju informacije o načinu na koji posetioci koriste vebsajt, na primer koje stranice posetioci najčešće posećuju i da li primaju poruke o greškama. Ovi cookies-fajlovi koriste se da bi se poboljšale performanse budućih verzija vebsajta.
Funkcionalnost:
Ovi cookies-fajlovi dozvoljavaju vebsajtu da zapamti izbore koje pravite, kao što su korisničko ime ili region u kome se nalazite, i pružaju Vam savremenije korišćenje vebsajta.
Određivanje ciljnih grupa (targeting) i oglašavanje:
Ovi cookies-fajlovi služe da bi Vam se isporučio sadržaj koji je u Vašem slučaju relevantniji, imajući u vidu Vaša interesovanja.

Ni jednoj trećoj strani nije dozvoljeno da se oglašava na našem vebsajtu, ali ne možemo da kontrolišemo oglašivače kojima provajderi internet-usluga dozvoljavaju oglašavanje dok Vi pretražujete Internet.

GlaxoSmithKline kompanija dužna je, po zakonu, da od Vas dobije saglasnost za sve tipove cookies-fajlova koje postavimo, osim onih koji nose oznaku "Izričito neophodni". Stoga Vam je GlaxoSmithKline kompanija olakšala upravljanje različitim tipovima cookies-fajlova koji se koriste na našim vebsajtovima a koji su namenjeni korišćenju u Evropskoj Uniji tako što Vam dozvoljavamo da se opredelite da li će cookies-fajlovi biti postavljeni dok pretražujete naš vebsajt prilikom samog ulaska na sajt. Međutim, molimo Vas da uvek imate na umu činjenicu da ako koristite block-cookies – "blokiranje cookies-fajlova" (uključujući i Izričito neophodne cookies-fajlove), možda nećete moći da pristupite izvesnim funkcionalnostima ili delovima ovog sajta.

Ovo obaveštenje namenjeno je auditorijumu u Ujedinjenom Kraljevstvu.