Pristupačnost

Ova veb prezentacija je dizajnirana kako bi bila u isto vreme kompatibilna sa i pristupačna uobičajenim prilagođenim tehnologijama koje koriste lica sa invaliditetom uključujući čitač ekrana i programe povećanja ekrana. Da bismo povećali pristupačnost razvili smo veb prezentaciju, gde god je moguće, u skladu sa vodičem preporučenim prema World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI) smernicama.

Kontinuirano nastavljamo sa testiranjem i modifikacijom ove veb prezentacije u svrhu usklađivanja sa vodičem za pristupačnost.

Navigacija na veb prezentaciji

Nastojimo da osiguramo korisne i lako dostupne informacije na našoj veb prezentaciji.

Slike

Sve kontekstualne slike korišćene na ovoj prezentaciji sadrže kratak alternativni tekst, opise čitljive uobičajenim prilagođenim tehnologijama kao što su čitači ekrana (kroz ALT atribute). Čisto dekorativni grafici ne mogu da uključuju ovakve opise (npr. prazni ALT atributi). Kompleksne slike mogu da sadrže smisleniji opis putem LONGDESC atributa i naslova u svrhu objašnjenja pojedinačnih slika čitačima ekrana.

Podešavanja pretraživača

Ako želite da promenite način na koji Vi vidite ovu veb prezentaciju, na primer veličinu teksta ili boju hiperlinka, možete to da uradite podešavanjem Vašeg veb pretraživača. U novijim verzijama Internet Explorer-a:

Da biste trajno promenili veličinu slova i boju

 1. U meniju 'Tools' u pretraživaču izaberite opciju 'Internet Options'
 2. Na glavnom tabulatoru, izaberite 'Accessibility'
 3. Kliknite na sve tri kućice
 4. Kliknite 'OK' kako biste povećali tekst
 5. Na meniju pretraživača 'Tools' izaberite 'Internet Options'
 6. Na glavnom tabulatoru, izaberite 'Accessibility'
 7. Štiklirajte 'Ignore font sizes specified on web pages' kućicu
 8. Kliknite 'OK'
 9. Na meniju pretraživača izaberite 'View'
 10. Kliknite 'Text size'
 11. Izaberite veličinu teksta

Da biste promenili boju teksta

 1. Na meniju pretraživača 'Tools' izaberite 'Internet Options'
 2. Na glavnom tabulatoru izaberite 'Colour'
 3. Poništite 'Use Windows colours' štikliranjem kućice
 4. Izaberite kućicu pored 'Text' i izaberite boju.
 5. Kliknite 'OK'
 6. Da biste predupredili grafičke i slikovne prikaze
 7. Na pretraživaču 'Tools' izaberite 'Internet Options'
 8. Na kartici 'Advanced' spustite se nadole do naslova 'Multimedia'
 9. Poništite grafičke opcije 'Animations', 'Videos', 'Pictures' and 'Images' kliknuvši na kućice kako biste odštiklirali <
 10. Kliknite 'Apply' pa onda 'OK'

Da promenite veličinu prozora

 1. Na 'View' meniju pretraživača izaberite 'Full screen' ili pritisnite F11.
 2. Da biste promenili boju linkova koji se prikazuju na ekranu
 3. Na meniju pretraživača 'Tools' izaberite 'Internet Options'
 4. Na glavnom tabulatoru izaberite 'Accessibility'
 5. Kliknite na 'Select ignore colours specified on Web pages' (trebalo bi da je štiklirano)
 6. Kliknite 'OK'
 7. Izaberite 'General' tablicu i kliknite na 'Colours'
 8. Isključite 'Use hover colours' štiklirajte kućicu (trebalo bi da nije štiklirano)
 9. Izaberite 'Visited' i boju koja vam najviše odgovara, kliknite 'OK'
 10. Izaberite 'Not Visited' boju koja vam najviše odgovara, kliknite 'OK'
 11. Izaberite 'OK' za 'Colours'
 12. Izaberite 'OK' za 'Internet Options'

Pre upotrebe pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na
medicinsko sredstvo posavetujte se sa stomatologom ili farmaceutom.