Naši potrošači

  • Strana 1 od 1

Osetljivost pogađa hiljade ljudi svakoga dana. Ovde možete čuti istinite priče ljudi o tome kako je osetljivost uticala na njih i o njihovoj upotrebi Sensodyne.


Asher iz Londona razmatrao je osetljivost njegovih zuba i Sensodyne Asher Batersiju, London.

Natalie iz Londona razmatrala je osetljivost njenih zuba i Sensodyne. Natalie Griniču, London.

Karen iz Škotske razmatrala je o osetljivost njenih zuba i Sensodyne. Karen Glasgovu, Škotskoj.

  • Strana 1 od 1